بایگانی‌ها شهدای غواص - خبرگزاری ایران اینفورمر
  • شب آخر حاج احمد و حال و هوای غواصان لشکر
  • منصوره جاسبی: شب سرد بهمن ماهی و بچه های غواص که همه آماده عملیات بودند. انگار باید با هم وداع می کردند معلوم نبود از این بچه هایی که دل به اروند می سپارند کدامشان با او می ماند و کدام خداحافظی آخرش است.     حاج احمد(۱) هم لباس غواصی اش بر تن بود و […]